Контакти

Офис

0882 957 886
0893 377 989
0892 450 373

Търговски представители

Емил Петков
0895 640 279

Дженап Ешреф
0893 377 964

Офис

0882 659 739
0897 436 635
0893 377 963
0892 450 372

Търговски представители

Велизар Радоев
0893 377 988
Дичо Христов
0893 377 984

Офис

0895 572 222
0895 640 213

Търговски представители

Атанас Атанасов
0895 640 210

Себайдин Мехмед
0895 640 217

Стационарен офис телефон

054/830 787

Свържете се с нас!

Съгласие

14 + 11 =