Контакти

Офис сътрудници

Тензиле Мустафа
0888054397

Фатме Айдън
0882957886

Емине Джелилова
0892450373

emsa_kalinki@abv.bg

Търговски представители

Емил Петков
0895640279

Дженап Ешреф
0893377964

Офис сътрудници

Бахтишен Халидова
0897436635

Нерхан Сали
0882659739

Невал Сали
0892450372

Фигян Салиева
0895572222

emsagrup_mravki@abv.bg

Търговски представители

Велизар Радоев
0893377988

Стоян Димитров
0893377984

Офис сътрудници

Петя Христова
0893377989

Зена Мехмед
0893377963

pcheli-emsagrup@abv.bg

Търговски представители

Илия Станков
0895640210

Себайдин Мехмед
0895640217

Стационарен офис телефон

054/830 787

emsa_grup@abv.bg

Свържете се с нас!

Съгласие

5 + 3 =